Terug naar overzicht

Winnaar Henry van de Velde Gold Award

Het project Oase in Het GielsBos werd bekroond met de Henry van de Velde Gold Award 2020, binnen de categorie Collaborative. We creëerden drie zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking en werkten hiervoor nauw samen met de begeleiders van Het GielsBos, met Vanhout.pro en Create. 

henry-van-de-velde-GOLD-AWARD_bailleul-ontwerpbureau

De officiële prijsuitreiking op 22 januari 2020 in BOZAR.                          

henry-van-de-velde-GOLD-AWARD_bailleul-ontwerpbureau

De winnaars: Het GielsBos en Bailleul Ontwerpbureau.

henry-van-de-velde-GOLD-AWARD_bailleul-ontwerpbureau

Henry van de Velde Collaborative Gold Award 2020.

Deze zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke of mentale beperking zijn volgens de jury zeker een award waard omwille van de warme samenwerking van een multidisciplinair team van activiteitenbegeleiders, de expertise van Bailleul Ontwerpbureau en de ervaring met cliënten. 

Flanders DC

Ontdek ons verhaal in dit filmpje


Oase van samenwerking

Oase biedt zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Begeleiders krijgen in de ruimtes de nodige tools aangereikt om hun cliënten te doen lachen en prikkelen, uit te dagen of net tot rust te brengen. In dit ontwerp staan esthetiek en de specifieke noden van de cliënt centraal en krijgt toegankelijkheid een nieuwe dimensie. Een aangename sfeer en mooie beleving zijn voor mensen met een fysieke of mentale beperking minstens even belangrijk als voor mensen zonder beperking.

Binnen de Oase zijn er drie zones: de beleefoase, de speeloase en de stille oase. In de beleefoase gaan cliënten aan de slag met zowel fysieke als digitale spelelementen. De speeloase tovert cliënten om in echte sterren met muziek, decor en andere attributen. De stille oase dient om tot rust te komen met 4 intieme cocons die elk een eigen sfeer en kleur hebben.

Sociale duurzaamheid is de belangrijkste insteek. In Het GielsBos wonen mensen met een beperking in leefgemeenschappen. Het GielsBos en vele begeleiders laten hen een eigen leven uitbouwen: soms zelfsturend, integer, inclusief, open en participatief. Deze plek ademt sociale duurzaamheid. Oase onderschrijft deze visie helemaal en kwam tot stand door de expertise van Bailleul Ontwerpbureau in ‘experience design’ te combineren met de ervaring van een multidisciplinair team van activiteitenbegeleiders met specifieke werkvormen, de algemeen directeur, en een technisch en organisatorisch verantwoordelijke. Ervaringen met cliënten stonden steeds centraal tijdens het ontwerpproces. Het werd een heel warme en intense samenwerking, met veel overleg, experiment en gebruikstesten, die leidde tot een breed gedragen ontwerp.

het Gielsbos

Van ontwerp tot realisatie... 

het Gielsbos

... het geheel is het resultaat van een intense samenwerking met alle betrokkenen.

In een latere fase vervoegden ook de aannemer en een multimediaspecialist de groep. In de realisatiefase zorgden zij ervoor dat alle materialen, constructies, bedieningssystemen en multimedia stevig, hygiënisch en esthetisch werden uitgevoerd, met zo weinig mogelijk milieu-impact.

De oases zijn als dienst te beschouwen die inwonende of externe cliënten met een begeleider of/en familie kunnen reserveren. De werkvormen en realisaties zijn innovatief voor de sector. Een belangrijk deel van dit project is betaald door fondsenwerving. De besprekingen met alle partijen waren dus erg belangrijk om tot consensus en een gedragen ontwerp te komen.

het Gielsbos


het Gielsbos
het Gielsbos


het Gielsbos


Zin om samen te werken?

Contacteer ons
Deze website gebruikt cookies
Meer info