Overzicht projecten

Gebiedsontwikkeling Rupelstreek Provincie Antwerpen

Wij werkten in opdracht van de Provincie Antwerpen een gebiedsontwikkelingsstudie rond de Rupelstreek uit. Daartoe ontwikkelden we een streekverhaal met bijhorende inspiratiebrochure voor de toeristische partners en beleidsmensen waarin de gemeenschappelijke troeven en denkpistes voor de ontsluiting van de streek gebundeld werden. Een grafische huisstijl en een eenvormige stijl voor infopanelen maakten daar deel van uit. Dit alles kwam tot stand via een traject van nauwe samenwerking met de verschillende betrokken partners waarin we een en ander inhoudelijk uitwerkten en heel wat rijk beeldmateriaal verzamelden. 

Uit die studie kwamen een aantal realisaties voort. Een eerste werd geopend in de watertoren van Rumst. Deze werd uitgebouwd tot hoogwaardig onthaalpunt met een panorama op het landschap. De drie thema’s water, klei en natuur worden hier ingeleid. Een tweede realisatie is het nautisch bezoekerscentrum, waar bezoekers meer te weten komen over scheepvaart en scheepsbouw op en langs de Rupel. Voor elk van deze realisaties ontwikkelden wij de inhoud en het ruimtelijk ontwerp en begeleidde de uitvoering. 

Het streekverhaal en de huisstijl werden nadien overgenomen in de communicatie van de lokale partners.


Rupelstreek - ingang nautisch bezoekerscentrum

Voor de vormgeving van de infopanelen inspireerden we ons op de handvormen die gebruikt werden voor productie van bakstenen.

Rupelstreek


Rupelstreek


Rupelstreek


Rupelstreek


Rupelstreek - buitenmeubilair

Andere projecten

Adornesdomein-toren

Adornesdomein

Adornes vzw
Lees meer
VIB-Krook

Expo 20 jaar VIB

VIB - Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Lees meer
Wit-gele-kruis-Bellevue

Signalisatie wit-gele kruis

Wit-gele Kruis
Lees meer
Deze website gebruikt cookies
Meer info